C      H      E      O      N      G      S      U

기술용역 및 시운전

[2008.1.[경북]] 양남하수종말처리장 관리자 2017-10-20 조회 324

 

업체명 : 양남하수종말처리장 공사명 :하수처리시설 종합시운전용역 - KIDEA 공법용 량 :1,800㎥/day 

내 용 : 하수처리시설 종합시운전용역

         - KIDEA 공법 

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.