C      H      E      O      N      G      S      U

기술용역 및 시운전

[2007.12.[경북]] 외동하수종말처리장 관리자 2017-10-20 조회 625

 

업체명 : 외동하수종말처리장 공사명 :하수처리시설 종합시운전용역 - TEC-BNR 공법용 량 :8,000㎥/day 내 용 : 하수처리시설 종합시운전용역
        - TEC-BNR 공법  

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.