C      H      E      O      N      G      S      U

기술용역 및 시운전

[2007.5 [경북영덕]] 영덕자원센타 침출수 처리시설 관리자 2017-10-20 조회 392

 

업체명 : 영덕자원센타 침출수 처리시설 공사명 : 폐수처리시설 시운전 용역 - SBR 반응조 + R/O용 량 : 45 ㎥/ay 내 용 : 폐수처리시설 시운전 용역
        - SBR 반응조 + R/O 

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.