C      H      E      O      N      G      S      U

기술용역 및 시운전

[2003.4 [경북청도]] 신원하수처리장 관리자 2017-10-20 조회 599

 

업체명 : 신원하수처리장 공사명 : 하수처리시설 시운전 용역 - 생물학적 고도처리용 량 : 700㎥/day 내 용 : 하수처리시설 시운전 용역
        - 생물학적 고도처리  

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.