C      H      E      O      N      G      S      U

기술용역 및 시운전

[1997.8 [경북영천]] 영천위생분뇨처리장 관리자 2017-10-20 조회 592

 

업체명 :  영천위생분뇨처리장 

 

공사명 :  분뇨처리시설 시운전 - 응집' 침전법 - 생물학적 처리

 

용 량  :  _㎥/day 

 

내 용  : 분뇨처리시설 시운전
           - 응집, 침전법
           - 생물학적 처리 

 


첨부파일이 존재하지 않습니다.