C      H      E      O      N      G      S      U

대기

[2003.08 [대구]] 현대상사 관리자 2017-10-24 조회 185

 

체명 : 현대상사 공사명 : 흡착 집진시설 설치공사 (Activited Carbon Tower)용 량 : 230㎥/min 내 용 : 흡착 집진시설 설치공사 (Activited Carbon Tower)

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.