C      H      E      O      N      G      S      U

폐수/정수/순수

[2016. 07[대구광역시]] 무림SP㈜ 관리자 2017-10-23 조회 274

 

업체명 : 무림SP㈜공사명 :폐수처리장 화학처리조 교체공사 

 용 량 :  7,000㎥/day 내 용 : 폐수처리장 화학처리조 교체공사

 

 

첨부파일이 존재하지 않습니다.